Publicatie

Publicatie datum

Benauwdheid: grote impact op het dagelijks leven van mensen met een longziekte.

Heins, M., Heijmans, M. Benauwdheid: grote impact op het dagelijks leven van mensen met een longziekte. Utrecht: Nivel, 2020. 6 p.
Download de PDF
Deze publicatie maakt deel uit van de reeks 'Monitor zorg- en leefsituatie van mensen met een longziekte'.

Kernpunten
- Circa driekwart van de mensen met een longziekte heeft in meer of mindere mate wekelijks last van klachten van kortademigheid of benauwdheid; bij 16% is sprak van (zeer) ernstige kortademigheid.
- Deze klachten doen zich vooral voor bij lichamelijke inspanning maar 20% ervaart ook klachten in rust.
- Mensen met zeldzame longziekten en COPD hebben vaker en ernstigere klachten van kortademigheid dan mensen met astma.

De impact van deze klachten op het dagelijks leven is groot:
- Eén op de tien mensen met een longziekte voelt zich neerslachtig vanwege benauwdheidsklachten en eveneens 10% is bezorgd voor een volgende aanval van kortademigheid.
- Maar kortademigheid heeft vooral invloed op dagelijkse activiteiten: ruim 60% van de mensen met een longziekte voelt zich tamelijk tot zeer ernstig beperkt bij het uitvoeren van zware lichamelijke activiteiten als sporten en traplopen; één op de vijf voelt zich beperkt bij dagelijkse taken als wassen en aankleden en sociale activiteiten als zorg voor de kinderen of omgang met familie.

De cijfers zijn berekend op basis van een vragenlijst die in juli en augustus 2020 beantwoord is door 902 mensen met een longziekte. Meer informatie staat achter in de factsheet.