Publicatie

Publicatie datum

Beoordelen van informatie uit patiëntendossiers over kwaliteit van zorg aan het levenseinde in ziekenhuizen: beoordelingsvragen en stappenplan.

Schoten, S. van, Schouten, B., Wagner, C. Beoordelen van informatie uit patiëntendossiers over kwaliteit van zorg aan het levenseinde in ziekenhuizen: beoordelingsvragen en stappenplan. Utrecht / Amsterdam: Nivel / APH, 2023. 12 p.
Download de PDF
Dit document is een hulpmiddel voor verpleegkundigen, artsen en/of kwaliteitsmedewerkers in ziekenhuizen die zelf meer inzicht willen krijgen in kwaliteitsaspecten voor zorg aan het levenseinde op hun afdeling. Aan de hand van de beoordelingsvragen en het stappenplan uit dit document kunnen zij zelf aspecten van kwaliteit van zorg aan het levenseinde in kaart brengen. Dit kan door deze beoordelingsvragen te beantwoorden voor patiënten die in het ziekenhuis zijn overleden. Resultaten kunnen gebruikt worden om de kwaliteit van zorg voor patiënten die in het ziekenhuis overlijden onderling te bespreken, daarvan te leren en vervolgens prioriteiten en acties te kiezen voor verbeteringen in de zorg aan het levenseinde.

Dit document bestaat uit twee onderdelen: (a) de beoordelingsvragen: om te kijken wat er in de dossiers over de voornoemde zorgaspecten staat en (b) het stappenplan bij het invullen van de beoordelingsvragen over symptoomlast: een hulpmiddel bij het invullen van de beoordelingsvragen.