Publicatie

Publicatie datum

Beperkt inzicht in zorgkosten.

Reitsma-van Rooijen, M., Brabers, A., Jong, J. de. Beperkt inzicht in zorgkosten. Economisch Statistische Berichten: 2015, 100(4706), p. 174-175.
Download de PDF
Zorggebruikers hebben weinig inzicht in de zorgkosten. Ze zoeken nauwelijks informatie over zorgkosten, en als ze het doen, is dat vooral om te achterhalen wat de eigen bijdrage is, maar niet om een afweging te maken of het de kosten waard is. Het is te betwijfelen of inzicht in zorgkosten kan leiden tot het zinnige en zuinige zorggebruik, waaraan minister Schippers van VWS refereert. (aut. ref.)
Gegevensverzameling