Publicatie

Publicatie datum
Bijlage bij Jaarrapport: “ Zorg door de huisarts - Jaarcijfers 2015 en trendcijfers 2011-2015 ”.
Prins, M., Verberne, L., Davids, R., Weesie, Y., Hek, K., Nielen, M., Elffers, B., Roodzant, E., Korteweg, L., Leeuw, E. de, Opperhuizen, G., Bakker, D. de, Verheij, R. Bijlage bij Jaarrapport: “ Zorg door de huisarts - Jaarcijfers 2015 en trendcijfers 2011-2015 ”. www.nivel.nl: NIVEL, 2016.
Download de PDF
Bijlage A: Patiëntkenmerken
Bijlage B: Omvang zorggebruik
Contacten huisartsenpraktijk
Modernisering & Innovatie: aantal verrichtingen
Bijlage C: Gezondheidsproblemen
Bijlage D: Prescripties
Top-10 geneesmiddelvoorschriften, totaal en naar leeftijd
Top-10 diagnoses bij geneesmiddelvoorschriften naar leeftijd
Gegevensverzameling
Vragen, bel of mail:
M.J. (Annemarie) Prins
Junior onderzoeker Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
M.M.J. (Mark) Nielen
Senior onderzoeker Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
E. (Elsbeth) de Leeuw-Stravers
Hoofd Relatiebeheer Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn