Publicatie

Publicatie datum

Blijft het vliegwiel draaien? Resultaten van een follow-up meting.

Vos, L., Dückers, M.L.A., Wagner, C. Blijft het vliegwiel draaien? Resultaten van een follow-up meting. Best Practices Zorg: 2009, 2(2), p. 35-40.
Download de PDF
Een kwart van de Nederlandse ziekenhuizen heeft in het kader van het Sneller Beter-programma diverse verbeterprojecten uitgevoerd op het gebied van patiëntveiligheid en patiëntenlogistiek.

Onderzoek naar de stand van zaken in de eerste acht ziekenhuizen leert dat twee jaar na deelname aan Sneller Beter de borging en verspreiding van de logistieke en veiligheidsprojecten dagelijkse routine wordt – mits het management blijft sturen op uitkomsten. Dat laatste blijkt echter moeilijk vast te houden.