Publicatie

Publicatie datum

Burgers vinden het belangrijk dat huisartsen deskundig en betrokken zijn; sociale problematiek en preventie zien ze minder als taak van huisartsen.

Brabers, A., Jong, J. de, Wit, N. de, Meijman, B. Burgers vinden het belangrijk dat huisartsen deskundig en betrokken zijn; sociale problematiek en preventie zien ze minder als taak van huisartsen. Huisarts en Wetenschap
Lees online
Op initiatief van partijen binnen de huisartsenzorg zijn in 2018 de kernwaarden en kerntaken van de
huisarts(enzorg) herijkt. Hoe kijken burgers aan tegen die kernwaarden en kerntaken?

Wat is bekend?

- In 2018 zijn de kernwaarden en kerntaken van de huisarts(enzorg) herijkt.-
- Onderdeel van dit proces was een online enquête onder burgers die inzicht moest geven in de manier waarop zij aankijken tegen de kernwaarden en kerntaken van de huisarts(enzorg).

Wat is nieuw?
- Uit de resultaten blijkt dat burgers over het algemeen ruim tevreden zijn over de huidige huisartsenzorg.
- Ook vinden burgers het belangrijk dat huisartsen deskundig en betrokken zijn. Sociale problematiek en preventie zien ze minder als taak van huisartsen.
- Deze opvattingen van burgers sluiten aan bij de herijkte kernwaarden en kerntaken van de huisarts(enzorg).
- Burgers vinden wel vaker dan huisartsen dat de huisarts persoonlijk voor terminale zorg beschikbaar moet zijn.
Gegevensverzameling