Publicatie

Publicatie datum

Chronische nierschade in de huisartsenpraktijk: prevalentie en behandeling conform de NHG-standaarden.

Leemrijse, C., Heins, M., Kager, C., Korevaar, J. Chronische nierschade in de huisartsenpraktijk: prevalentie en behandeling conform de NHG-standaarden. Utrecht: Nivel, 2021. 43 p.
Download de PDF
Bij patiënten met chronische nierschade (CNS) is de werking van de nieren (sterk) verminderd. CNS is onomkeerbaar en bij verdere verslechtering van CNS ontstaat uiteindelijk een levensbedreigende situatie. Vroege diagnose en behandeling kan progressie van de ziekte mogelijk vertragen en de ziektelast beperken. In dit onderzoek is onderzocht hoeveel patiënten bekend zijn met CNS en in hoeverre zij volgens de richtlijnen worden gemonitord en behandeld in de huisartsenpraktijk.