Afgesloten
2022

Chronische nierschade in de huisartsenpraktijk, 2021-2022

Duur: feb 2021 - juli 2022

Achtergrond
Bij patiënten met chronische nierschade (CNS) is de werking van de nieren (sterk) verminderd. CNS is onomkeerbaar en bij verdere verslechtering van CNS ontstaat uiteindelijk een levensbedreigende situatie. Vroege diagnose en behandeling kan progressie van de ziekte mogelijk vertragen en de ziektelast beperken.

Doel
We onderzoeken hoeveel patiënten bij de huisarts bekend zijn met CNS en in hoeverre zij volgens de meest recente richtlijnen worden gemonitord en behandeld in de huisartsenpraktijk.

Methode
We doen het onderzoek met behulp van gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn uit 2017-2019.

Resultaten
De resultaten worden in een rapport beschreven.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Nierstichting