Publicatie

Publicatie datum

Cijfers uit de Nivel-registratie van verloskundigen: resultaten van de peiling 2021.

Kenens, R., Batenburg, R. Cijfers uit de Nivel-registratie van verloskundigen: resultaten van de peiling 2021. Utrecht: Nivel, 2021.
Download de PDF
In deze nieuwe editie van Cijfers uit de Nivel-registratie van verloskundigen is beschreven hoe de omvang en samenstelling van de beroepsgroep is veranderd. Het aantal geregistreerde en werkzame verloskundigen is vanaf 2015 stijgend, en heeft in 2021 het aantal van 3.940 personen bereikt dat in het beroep praktiserend is. Deze stijging wordt niet verklaard door een toename van het aantal afgestudeerde verloskundigen, omdat er sprake is van een numerus fixus. Er is dus de laatste jaren sprake van minder uitstroom dan instroom, wat ook terug te zien in de gemiddelde leeftijd van de beroepsgroep die in 2021 hoger ligt dan in 2018. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de enquête die in 2021 is uitgezet een oververtegenwoordiging kent van eerstelijns verloskundigen, omdat de respons voor het grootste gedeelte uit leden van de KNOV bestaat. Naar leeftijd en geslacht is de responsgroep in 2021 wel een redelijk goede afspiegeling van de populatie BIG-geregistreerd verloskundigen.