Werkweek blijft stabiel, maar verloskundigen besteden in 2021 minder tijd aan cliëntgebonden taken
Nieuws
21-10-2021

Werkweek blijft stabiel, maar verloskundigen besteden in 2021 minder tijd aan cliëntgebonden taken

Het aantal praktiserende verloskundigen is de afgelopen jaren voortdurend gestegen. Ook in 2021 zijn er meer verloskundigen dan het jaar ervoor, namelijk 3940 versus 3740 in 2020. Er is de laatste jaren wel sprake van minder instroom vanuit de opleiding, waardoor de vergrijzing van de beroepsgroep zich doorzet. De verloskundigen die in 2021 niet meer praktiseerden hebben in de meeste gevallen het vak te verlaten om een andere functie binnen de verloskunde te vervullen. Verzwaarde werkomstandigheden zoals onregelmatige diensten, motivatie, werksfeer, regelgeving en werkdruk zijn de belangrijkste vertrekredenen. Dit en meer blijkt uit de meest recente Nivel-peiling over de beroepsgroep verloskundigen.

Onze peiling over 2021 laat zien hoeveel verloskundigen er in 2021 in Nederland praktiserend zijn, wat de samenstelling van de beroepsgroep is naar geslacht, leeftijd en functie en hoe de gemiddelde werkweek van verloskundigen is opgebouwd. We hebben de cijfers van 2021 vergeleken met die van onze vorige peiling in 2018 en ook presenteren we de langetermijntrends in het aantal praktiserende en afgestudeerde verloskundigen.

Minder fulltime werkenden, maar gemiddelde werkweek per verloskundige blijft gelijk

Het percentage verloskundigen dat fulltime werkt is verder gedaald, van 51% in 2018 naar 44% in 2021. De gemiddelde werkweek van een verloskundige is met 36,3 uur wel stabiel gebleven. Wel zien we dat de tijdsbesteding aan niet-cliëntgebonden taken zoals administratie of nascholing is toegenomen: in 2021 besteden verloskundigen namelijk bijna 71% van hun tijd aan cliëntgebonden taken, terwijl dit in 2018 nog bijna 82% was. Dat houdt in dat het percentage niet-cliëntgebonden taken is gegroeid van 18% in 2018 naar 29% in 2021. Dit is overeenkomstig de trend bij veel beroepsgroepen in de zorg. Ten slotte zien we dat bijna alle verloskundigen bovenop de reguliere werkweek bereikbaarheidsdiensten doen en dat ongeveer de helft van hen ook achterwachtdiensten draait.

Fragment uit het rapport ‘Cijfers uit de Nivel-registratie van verloskundigen; resultaten van de peiling 2021’. Meer weten? Lees de gehele publicatie.

Werkweek verloskundigen


 

Over het onderzoek

De enquête in 2021 is uitgezet onder leden van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV). Via social media, websites en de opleidingsinstanties zijn ook niet-leden geworven. De respons kent daardoor een oververtegenwoordiging van eerstelijnsverloskundigen, maar naar leeftijd en geslacht is de responsgroep in 2021 een redelijk goede afspiegeling van de populatie BIG-geregistreerd verloskundigen.

In 1983 is het Nivel, in samenwerking met de KNOV, gestart met het registreren van data over de beroepsgroep verloskundigen. We verzamelen informatie over de omvang en samenstelling van de beroepsgroep in Nederland. Al onze onderzoeksresultaten worden openbaar gepubliceerd – bij Jaarcijfers beroepsgroepen in de zorg - Beroepenregistraties – en kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van beleid en ander onderzoek naar de positie en arbeidsmarkt van verloskundigen.

Dit onderzoek is uitgevoerd binnen het onderzoeksprogramma Arbeids- en Organisatievraagstukken in de Gezondheidszorg van prof. dr. Ronald Batenburg.  

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.