Publicatie

Publicatie datum

Cijfers uit de registratie van huisartsen 2021.

Flinterman, L., Vis, E., Geit, E. de, Batenburg, R. Cijfers uit de registratie van huisartsen 2021. Utrecht: Nivel, 2022. 2 p.
Download de PDF
Met Nivel Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg beschikt het Nivel over een aantal landelijke registraties van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, waaronder die van huisartsen in Nederland. De jaarlijkse rapportages schetsen een goed beeld van de arbeidsmarkt van de huisartsen.
Deze rapportage bevat de periodieke gegevensverzameling wat betreft aantal, samenstelling, werkvelden en geografische spreiding van huisartsen in Nederland in 2021. Bovendien worden de trends over meerdere jaren in kaart gebracht.