Publicatie

Publicatie datum

Cijfers uit de registratie van verloskundigen. Peiling 2018.

Kenens, R., Velden, L. van der, Vis, E., Batenburg, R. Cijfers uit de registratie van verloskundigen. Peiling 2018. Utrecht: Nivel, 2020.
Download de PDF
De registratie van verloskundigen is één van de langstlopende projecten van het Nivel. In 1983 is het gestart met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) en het Nivel. Het doel van de Nivel-registratie van verloskundigen is informatie te verzamelen over de omvang en samenstelling van de beroepsgroep in Nederland. De verzamelde gegevens worden openbaar gepubliceerd en kunnen gebruikt worden ter ondersteuning van beleid en ander onderzoek naar de positie en arbeidsmarkt van verloskundigen.

Op de pagina 'Jaarcijfers beroepsgroepen in de zorg - Beroepenregistraties' (https://www.nivel.nl/nl/jaarcijfers-beroepsgroepen-de-zorg) vindt u al onze jaarcijfers bij elkaar, waaronder die van verloskundigen.