Publicatie

Publicatie datum

"Clientgericht werken met je team" Toolkit voor teams.

Koopmans, L., Wagner, C. "Clientgericht werken met je team" Toolkit voor teams. www.nivel.nl: NIVEL, 2016.
Download de PDF
Voor wie is het bedoeld?
Teams in de ouderenzorg.

Wat is het doel van dit document?
Cliëntgerichter werken met je team.

Hoe gebruik je het document?
Dit document is bedoeld als hulpmiddel om het gesprek binnen het team op gang te krijgen. In dit document staan 5 thema’s die belangrijk zijn voor cliëntgericht werken. De bedoeling is dat je elk thema gespreekt binnen je team. Plan hiervoor een teambijeenkomst van 1-2 uur in totaal. Meer tijd mag natuurlijk ook. Voor elk thema kijk je als team hoe je er op dit moment voor staat, en hoe je het in de toekomst graag zou willen. De vragen in dit document zijn voorbeeldvragen. Voel je dus vrij om meer vragen te bedenken en bespreken binnen je team. Als je meer toelichting bij de thema’s wilt, zie je die op pagina 8-9.

Achtergrond
Dit document is ontwikkeld op basis van het onderzoek Proeftuinen Ouderenzorg. Voor meer informatie over de Proeftuinen Ouderenzorg, ga naar www.proeftuinenouderenzorg.nl. Voor meer informatie over het onderzoek, ga naar www.nivel.nl. (aut. ref.)