Publicatie

Publicatie datum

Comorbiditeit bij diabetes mellitus.

Nielen, M., Poos, R., Korevaar, J. Comorbiditeit bij diabetes mellitus. Utrecht: Nivel, 2020. 14 p.
Download de PDF
Dit factsheet bevat cijfers over de meest voorkomende andere (oftewel comorbide) aandoeningen die patiënten met diabetes mellitus in de huisartsenpraktijk hebben. Huisartsen registreren klachten en aandoeningen met zogenaamde ICPC-1 diagnose codes. Deze codes zijn gebundeld in ICPC-hoofdstukken, die ieder betrekking hebben op een apart orgaanstelsel. Hieronder staan de belangrijkste resultaten beschreven, uitgesplitst naar type diabetes.

A. Type 1 diabetes mellitus:
- Aandoeningen uit de ICPC-hoofdstukken Oog, Urinewegen, en Zenuwstelsel zijn het meest geassocieerd met de ziekte diabetes.
- De meest voorkomende, aan diabetes gerelateerde, ziekte bij type 1 diabetes is (diabetische) retinopathie.

B. Type 2 diabetes mellitus:
- Aandoeningen uit de ICPC-hoofdstukken Endocrien/stofwisseling, Bloed / bloedvormende organen en Cardiovasculair stelsel hebben de hoogste associatie met de ziekte diabetes.
- De meest voorkomende, aan diabetes gerelateerde, ziekten bij type 2 diabetes zijn adipositas en (diabetische) retinopathie.