Nivel: Aantal mensen met diabetes stijgt naar ruim 1,4 miljoen in 2040
Nieuws
11-11-2020

Aantal mensen met diabetes stijgt naar ruim 1,4 miljoen in 2040

In 2019 waren er in de Nederlandse huisartsenpraktijken ruim 1,1 miljoen mensen met diabetes bekend: 110.000 met type 1 diabetes en 1.030.000 met type 2 diabetes. Naar verwachting zal dit stijgen tot respectievelijk 130.000 en 1,3 miljoen in 2040. Dit blijkt uit onderzoek dat het Nivel uitvoerde samen met het RIVM in opdracht van het Diabetes Fonds. Het onderzoek biedt daarnaast inzicht in de aard en omvang andere aandoeningen bij patiënten met diabetes mellitus.

Op basis van de demografische ontwikkeling van de Nederlandse bevolking, zoals groei en vergrijzing, verwachten we dat het aantal nieuwe diabetespatiënten tot 2040 licht stijgt. Het absolute aantal diabetici zal stijgen tot ruim 1,4 miljoen.

De tabel laat zien dat de prevalentie van diabetes naar verwachting toeneemt. Bekijk alle resultaten van het onderzoek
in de factsheet Diabetes mellitus in Nederland, prevalentie en incidentie: heden, verleden en toekomst (2020).

Prognose diabetes

Diabetespatiënten hebben vaak ook andere aandoeningen. Ten opzichte van de Nederlandse bevolking komen vooral oogaandoening en aandoeningen van de urinewegen vaker voor bij type 1 diabetes. Bij type 2 diabetes zijn dit vooral stofwisselingsziekten, bloedaandoeningen en hart- en vaatziekten.

De figuur laat zien dat oogaandoeningen en stofwisselingsziekten vaker voorkomen bij diabetespatiënten.
Bekijk alle resultaten van het onderzoek in de factsheet Comorbiditeit bij diabetes mellitus.

Nivel-grafiek-comorbiditeit-bij-diabetes

Het onderzoek
Voor dit onderzoek werden gegevens gebruikt van de huisartsenregistratie van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. De prognoses zijn uitgevoerd met door het CBS geschatte bevolkingssamenstellingen.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.