Publicatie

Publicatie datum

Controleafspraken bij patiënten met nieuw event diepe veneuze trombose of longembolie: onderzoeksresultaten vanuit de onderzoekswerkplaats ‘routine zorgdata voor passende zorg’.

Dijk, C. van, Dik, J.W., Heim, N., Verheij, R., Leenen, C., Flinterman, L., Bos, I. Controleafspraken bij patiënten met nieuw event diepe veneuze trombose of longembolie: onderzoeksresultaten vanuit de onderzoekswerkplaats ‘routine zorgdata voor passende zorg’. Diemen / Utrecht: Zorginstituut Nederland / Nivel, 2021. 32 p.
Download de PDF
Binnen de onderzoekswerkplaats ‘Routine zorgdata voor passende zorg’, een samenwerking tussen het Nivel en Zorginstituut Nederland, zijn analyses gedaan van gekoppelde gegevens uit huisartsendossiers en declaraties van medisch-specialistische zorg. Dit onderzoek vond plaats om na te gaan hoe de nazorg wordt geboden bij diepe veneuze trombose (DVT) of longembolie (LE). Ook werd inzichtelijk gemaakt hoe vaak controlecontacten plaatsvinden. De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in de verdiepingsfase ‘Diepe veneuze trombose en longembolie’, een onderdeel van het programma Zinnige Zorg van het Zorginstituut. In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd.