Publicatie

Publicatie datum

De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het overstappen in 2012. Stijging van het aantal overstappers zet door.

Reitsma-van Rooijen, M., Brabers, A., Jong, J. de. De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het overstappen in 2012. Stijging van het aantal overstappers zet door. www.nivel.nl: NIVEL, 2012.
Download de PDF
De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het overstappen en staat in 2012 voor het eerst in de top-3 van redenen om over te stappen. Dit blijkt uit cijfers van het Consumentenpanel
Gezondheidszorg van het NIVEL. De daling van het aantal mensen met een aanvullende verzekering zet door. Jongeren en mannen hebben vaker alleen een basisverzekering dan ouderen en vrouwen. Ook zet de stijging van het aantal overstappers van zorgverzekeraar door. In 2011 stapte 7,6% van de bevolking over en in 2012 nam dit toe tot 8,4%. Ook in 2012 wisselen jongeren vaker dan ouderen. De hoogte van de premie is net als vorig jaar met afstand de belangrijkste reden om te wisselen. Kwaliteit speelt nauwelijks een rol. Er is dus nog steeds vooral sprake van prijsconcurrentie en niet van concurrentie op kwaliteit van zorg. (aut. ref.)
Gegevensverzameling