Publicatie

Publicatie datum

De arbeidsmarkt voor verloskundigen: een capaciteitsraming voor de periode 2022 – 2034/2037.

Flinterman, L., Vis, E., Wit, R., Batenburg, R. De arbeidsmarkt voor verloskundigen: een capaciteitsraming voor de periode 2022 – 2034/2037. Utrecht: Nivel, 2022. 43 p.
Download de PDF
Deze rapportage is het resultaat van een onderzoek naar de arbeidsmarkt voor verloskundigen in Nederland. De vraag die in dit rapport wordt beantwoord is hoeveel verloskundigen jaarlijks opgeleid zouden moeten worden om evenwicht op de arbeidsmarkt te behouden en/of te bereiken. Hierbij is uitgegaan van verschillende scenario’s omtrent de ontwikkelingen in de vraag naar en het aanbod van verloskundige zorg tussen nu en de komende 10 à 15 jaar.