Afgesloten
2022

Arbeidsmarktonderzoek en capaciteitsraming verloskundigen 2022

Duur: jan - mei 2022

Aanleiding
Anno 2022 is er behoefte ontstaan aan een capaciteitsraming voor verloskundigen. Deze is in 2012 ook uitgevoerd, en de vraag is of de hoogte van de numerus fixus die op dit moment voor de opleiding geldt, accuraat genoeg is om in de toekomst niet te veel maar ook niet te weinig verloskundigen op te leiden.

Doel
Het uitvoeren van een arbeidsmarktonderzoek en een capaciteitsraming voor verloskundigen.

Methode
Voor dit onderzoek wordt bestaande data van een recent uitgevoerde enquête onder verloskundigen gebruikt, net als andere secundaire data over de aantallen in opleiding. Ook worden scenarioworkshops uitgevoerd met vertegenwoordigers uit het veld en aanverwante beroepsgroepen. Dit wordt aangevuld met relevante literatuur om mogelijke toekomsttrends te bepalen.

Resultaat
Op basis hiervan worden alle vraag- en aanbodparameters bepaald die voor de capaciteitsraming benodigd zijn. Het onderzoek resulteert in een rapport met de uitkomsten van de onderzoeken en van de capaciteitsraming.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV); Samenwerkende Opleidingen tot Verloskundige (SOV)