Publicatie

Publicatie datum

De eerstelijns mondzorg door consumenten opnieuw bekeken.

Lee, I. van der, Batenburg, R.S. De eerstelijns mondzorg door consumenten opnieuw bekeken. Utrecht: NIVEL, 2012. 58 p.
Download de PDF
Mensen zonder aanvullende tandartsverzekering gaan niet alleen minder naar de tandarts maar ook minder naar de mondhygiënist. Wel willen zij voor periodieke controles zonder verwijzing van de tandarts bij de mondhygiënist terechtkunnen. Ze zeggen ook vaker naar de mondhygiënist te zullen gaan als die goedkoper is dan de tandarts.

In 2012 hadden iets minder mensen een aanvullende verzekering voor tandheelkundige hulp dan in 2009. Dit daalde van 77 naar 72%. Mensen zonder aanvullende verzekering bezochten minder vaak de tandarts en mondhygiënist. Dit was zowel in 2009 als in 2012 zo’n 34%, terwijl landelijk een duidelijke stijgende trend te zien is. Onder mensen die wel een aanvullende verzekering hebben, steeg het bezoek aan de mondhygiënist van 39% naar 47%. Dit blijkt uit onderzoek dat het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) uitvoerde in opdracht van het Capaciteitsorgaan.

Onbekend
Mensen zonder aanvullende verzekering blijken vaker niet te weten of er een verschil is in tarief tussen tandarts en mondhygiënist, en tot welke behandelingen de mondhygiënist bevoegd is en welke zijn voorbehouden aan de tandarts. “Deze ‘onwetendheid’ is in 2012 groter dan in 2009 en kan te maken hebben met hun lager gebruik van mondzorg”, stelt NIVEL-programmaleider Ronald Batenburg. “Uit het rapport blijkt ook dat mensen zonder aanvullende verzekering lagere scores geven aan hun algemene gezondheid, zowel in 2009 en 2012.”

Periodieke controles
Opmerkelijk is dat mensen zonder aanvullende verzekering wel vaker aangeven dat ze zonder verwijzing van de tandarts voor periodieke controles naar de mondhygiënist willen gaan. En ook dat ze vaker naar de mondhygiënist zullen gaan als die goedkoper is dan de tandarts. Batenburg: “Het lijkt erop dat mensen zonder aanvullende verzekering meer drempels zien of niet weten wat de verschillen zijn met de tandarts.”

Onderzoek
Het onderzoek vond plaats in januari 2012 en was aanvankelijk bedoeld als ‘nul-meting’ vóór de invoering van de vrije tarieven in de mondzorg die halverwege dat jaar zijn afgeblazen. Vergelijking met hetzelfde onderzoek dat het NIVEL in 2009 uitvoerde maakt het wel mogelijk om trends te ontdekken. Vragen zijn letterlijk herhaald, onder een vergelijkbaar panel, met een respons van 68%.