Publicatie

Publicatie datum

De Gereedschapskist: aan de slag met palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking: ervaringen van zorgverleners voor en na een participatief actieonderzoek met de Gereedschapskist.

Man, Y. de, Voss, H., Veer, A. de. De Gereedschapskist: aan de slag met palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking: ervaringen van zorgverleners voor en na een participatief actieonderzoek met de Gereedschapskist. Utrecht: Nivel, 2023. 45 p.

Download de PDF
Het verlenen van palliatieve zorg aan mensen met een verstandelijke beperking is een complexe en uitdagende taak. Het is belangrijk dat deze mensen toegang hebben tot de juiste zorg en goed ondersteund worden in de laatste fase van hun leven, net als ieder ander. Het structureel verbeteren van het palliatieve zorgbeleid in instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking is echter geen gemakkelijke opgave. Het Nivel heeft een zogenaamde Gereedschapskist gevuld met instrumenten waarvan aangetoond is dat ze helpen bij het verbeteren van palliatieve zorg (www.gereedschapskistpz.nl). Deze gereedschapskist bevat zeven instrumenten die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek en/of vanuit de praktijk ontwikkeld zijn. Tien organisaties in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking implementeerden via participatief actieonderzoek over een periode van 2,5 jaar enkele zelf gekozen instrumenten uit de Gereedschapskist waarmee zij de palliatieve zorg beoogden te verbeteren. Het project is uitgevoerd met subsidie van het ZonMw programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’.

Het project is op verschillende manieren geëvalueerd, waaronder een documentanalyse, observaties, interviews en een kwantitatief vragenlijstonderzoek. Dit rapport beschrijft de resultaten van het kwantitatief vragenlijstonderzoek waarmee het perspectief van zorgverleners op de palliatieve zorg bij de start en het einde van de projectperiode in kaart werd gebracht.