Afgesloten
2022

Ontwikkelen Gereedschapskist Palliatieve Zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, 2020-2023

Duur: jun 2020 - jun 2023

Achtergrond

Zorgorganisaties binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg willen graag een goed palliatieve zorgaanbod realiseren. Het Nivel heeft een zogenaamde Gereedschapskist gevuld met instrumenten waarvan aangetoond is dat ze ondersteunen bij het verbeteren van de palliatieve zorg.

Doel

Het verbeteren van palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Methode

In het project doen negen Netwerken Palliatieve Zorg samen met een zorgorganisatie actieonderzoek om de palliatieve zorg te verbeteren. Elke organisatie start met de Zelfevaluatie Palliatieve Zorg en kijkt op grond daarvan welke elementen in de zorg zij wil verbeteren. De proces- en effectevaluatie vindt plaats aan de hand van dossieronderzoek, interviews en gestructureerde vragenlijsten.

Resultaten

De uiteindelijke Gereedschapskist bestaat uit (door)ontwikkelde instrumenten, voorzien van een aan de sector aangepaste implementatiestrategie en handleiding.
Uiteindelijke beoogde resultaat is het bewerkstelligen van meer beleid ten aanzien van palliatieve zorg, betere competenties van zorgverleners en betere ervaren kwaliteit van palliatieve zorg door patiënten.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw - programma Palliantie