Publicatie

Publicatie datum

De gezondheid van mantelzorgers bij transities in het zorgtraject van mensen met dementie.

Heide, I. van der, Heins, M.J., Hout, H.P.J. van, Verheij, R.A., Francke, A.L., Joling, K. De gezondheid van mantelzorgers bij transities in het zorgtraject van mensen met dementie. Geron: 2022, 24(4), p. 4 p..
Lees online
Mantelzorg voor een naaste met dementie kan vooral voor inwonende mantelzorgers een grote belasting zijn met gevolgen voor hun gezondheid. Wij onderzochten in hoeverre de diagnose dementie, opname van de persoon met dementie in een instelling voor langdurige zorg en het overlijden van de persoon met dementie, gevolgen heeft voor de gezondheid van hun inwonende mantelzorger. Dit deden we op basis van bestaande gegevens uit huisartsendossiers, gekoppeld aan gegevens beschikbaar bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).