Publicatie

Publicatie datum

De huidige en toekomstige capaciteit aan huisartsen in Nederland: bruikbaarheid van drie databronnen voor bepaling van aanbod aan huisartsen voor capaciteitsraming 2022.

Flinterman, L., Vis, E., Batenburg, R. De huidige en toekomstige capaciteit aan huisartsen in Nederland: bruikbaarheid van drie databronnen voor bepaling van aanbod aan huisartsen voor capaciteitsraming 2022. Utrecht: Nivel, 2022. 21 p.
Download de PDF
In deze rapportage worden de uitkomsten beschreven van een vergelijking tussen drie gegevens bronnen waarmee de werkzaamheid van huisartsen in Nederland bepaald kan worden. Dit onderzoek zal als input gebruikt worden voor het Capaciteitsplan en instroomadvies voor de huisartsen dat in 2022 zal worden uitgebracht.