Publicatie

Publicatie datum

De huisartsenzorg op Aruba: gezien vanuit de bevolking, de patiënten en de zorgverleners.

Boerma, W., Wiegersma, S., Noordman, J., Stüssgen, R., Verheij, R. De huisartsenzorg op Aruba: gezien vanuit de bevolking, de patiënten en de zorgverleners. Utrecht: Nivel, 2021. 141 p.
Download de PDF
Het onderzoek richtte zich op de eerstelijnszorg, en met name op goede toegankelijkheid, samenwerking tussen zorgverleners en de geboden zorg. Vrijwel alle huisartsen en praktijkondersteuners deden mee aan de enquêtes. Daarnaast zijn zowel mensen thuis als patiënten in de wachtkamer geïnterviewd. En ten slotte kregen de onderzoekers een gedetailleerd beeld van de volledigheid van medische dossiers die huisartsen bijhouden; en daarmee van de mogelijkheden om die te gebruiken voor het monitoren van de gezondheid en het zorggebruik van de Arubaanse bevolking.
De resultaten van deze brede aanpak van het onderzoek geven een goed beeld van de eerstelijnszorg op Aruba en laten zien hoe deze verder versterkt kan worden