Publicatie

Publicatie datum

De introductie van de Rapid HAG in de spoedzorgketen: evaluatie van de proeftuin zorgcoördinatie Zuid-Holland Zuid.

Hageman, H., Bos, N., Kampshoff, C., Elffers, B., Verheij, R. De introductie van de Rapid HAG in de spoedzorgketen: evaluatie van de proeftuin zorgcoördinatie Zuid-Holland Zuid. Utrecht: Nivel, 2022. 62 p.
Download de PDF
Dit eindrapport beschrijft de evaluatie van de introductie van een zogenaamde Rapid HAG als alternatieve inzet voor een volledig uitgeruste ambulance op aanvraag van de huisartsenpost in de regio Zuid-Holland Zuid. Het doel van deze proeftuin was om te beoordelen of een Rapid huisartsengeneeskunde (afgekort Rapid HAG) een deel van de acute huisartsenzorg (zowel somatische als psychosociale zorg) kan overnemen om daarmee het aantal ambulance-inzetten met hoge urgentie op aanvraag van de HAP te reduceren.