Publicatie

Publicatie datum

De inzet van doktersassistenten en praktijkondersteuners in de huisartspraktijk.

Noordman, J., Verheij, R., Verhaak, P. De inzet van doktersassistenten en praktijkondersteuners in de huisartspraktijk. www.nivel.nl: NIVEL, 2008.
Download de PDF
Doktersassistentes en praktijkondersteuners hebben vast omschreven taken in de huisartsenpraktijk en zien hun ‘eigen’ patiënten. Zit een patiënt eenmaal in de spreekkamer van de huisarts, dan delegeren huisartsen nog maar weinig naar assistente of ondersteuner.
Sinds de jaren zestig wordt de huisarts al ondersteund door de doktersassistente en in 1999 deed ook de praktijkondersteuner zijn intrede in de praktijk. De huisarts kan hierdoor taken delegeren. Onderzocht is in hoeverre dat gebeurt en om welke taken het gaat. Doktersassistenten maken hun eigen afspraken met patiënten en verrichten voornamelijk medisch technische werkzaamheden, zoals het wegbranden van wratten en oren uitspuiten. De praktijkondersteuners verrichten vooral medisch inhoudelijke werkzaamheden, zij doen controles en geven voorlichting aan specifieke patiëntengroepen, zoals patiënten met diabetes of COPD. In consulten tussen huisarts en patiënten wordt nauwelijks gedelegeerd tussen huisarts en praktijkondersteuner.”
Het onderzoek is verricht binnen de databank communicatie van het NIVEL. Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van gegevens van 40 huisartsen uit 21 praktijken, 56 praktijkondersteuners en assistenten. Daarbij keken de onderzoekers met een observatielijst naar 808 consulten op video.