Publicatie

Publicatie datum

De jeugdarts KNMG, arts infectieziektebestrijding KNMG en de arts M+G/jeugdgezondheid/ infectieziektebestrijding in Nederland: een tussentijdse capaciteitsraming voor de periode 2021-2041.

Flinterman, L., Vis, E., Batenburg, R. De jeugdarts KNMG, arts infectieziektebestrijding KNMG en de arts M+G/jeugdgezondheid/ infectieziektebestrijding in Nederland: een tussentijdse capaciteitsraming voor de periode 2021-2041. Utrecht: Nivel, 2021. 41 p.
Download de PDF
Deze rapportage beschrijft een tussentijdse raming voor de artsen Maatschappij en Gezondheid (M+G)/infectieziektebestrijding, artsen infectieziektebestrijding KNMG, artsen M+G/jeugdgezondheid en de jeugdartsen KNMG. Voor zowel de artsen infectieziektebestrijding als artsen jeugdgezondheid is er en dreigt er een groot tekort als er op korte termijn niet meer personen per jaar opgeleid worden. In dit onderzoek is berekend hoeveel personen er jaarlijks in deze beroepsgroepen moeten worden opgeleid om het tekort aan deze beroepsgroepen op te lossen.