Meer artsen infectieziektebestrijding en artsen jeugdgezondheid nodig in nabije toekomst
Nieuws
09-12-2021

Meer artsen infectieziektebestrijding en artsen jeugdgezondheid nodig in nabije toekomst

Bij zowel artsen infectieziektebestrijding als artsen jeugdgezondheid dreigt er een groot tekort als er op korte termijn niet meer mensen worden opgeleid. De jaarlijkse opleidingsinstroom zal flink moeten stijgen; niet alleen om aan de toekomstige vraag te voldoen, maar ook om – in beide beroepsgroepen – te zorgen voor een juiste balans tussen opgeleide artsen in de eerste fase en de tweede fase. Dit zijn de adviezen die het Capaciteitsorgaan heeft opgesteld, mede op basis van capaciteitsramingen van het Nivel, in het Capaciteitsplan Artsen Infectieziektebestrijding en Jeugdartsen.

Het Nivel heeft in zijn capaciteitsramingen voor de beroepsgroepen artsen infectieziektebestrijding en artsen jeugdgezondheid uitgezocht hoe groot het verwachte tekort over twaalf jaar zal zijn en hoeveel personen er idealiter jaarlijks opgeleid moeten worden om deze tekorten te verkleinen en evenwicht te bereiken tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van deze beroepen.

Meer weten: open het gehele rapport of bekijk de rapportage van het Capaciteitsorgaan

Het onderzoek

Voor onze capaciteitsramingen hebben we gebruikgemaakt van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en van data uit de Registratie Geneeskundig Specialisten. Ook hebben we een vragenlijst uitgezet onder werkgevers van artsen infectieziektebestrijding en artsen jeugdgezondheid. Ten slotte hebben we ondersteuning geboden bij de focusgroepen die het Capaciteitsorgaan heeft gehouden met beroepsgroepen en stakeholders.

Dit onderzoek is uitgevoerd binnen het onderzoeksprogramma Arbeids- en Organisatievraagstukken in de Gezondheidszorg van prof. dr. Ronald Batenburg.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

E-mailadres
U kunt zich op elk moment afmelden, via de link in de voettekst van onze e-mails. Meer over ons privacybeleid vindt u bij Privacyverklaring Nivel. Als marketingplatform gebruiken wij MailChimp. Wanneer u zich via 'Aanmelden' abonneert op onze nieuwsuitingen, erkent u dat uw informatie wordt overgebracht naar MailChimp voor verwerking. Meer hierover vindt u bij Mailchimp's legal policies.