Publicatie

Publicatie datum

De keuze voor en ervaringen met een zorgverzekeringspolis met beperkende voorwaarden: een onderzoek onder verzekerden.

Holst, L., Hulst, F. van der, Brabers, A., Jong, J. de. De keuze voor en ervaringen met een zorgverzekeringspolis met beperkende voorwaarden: een onderzoek onder verzekerden. Utrecht: Nivel, 2020. 57 p.
Download de PDF
Verzekerden kunnen kiezen uit verschillende typen basisverzekeringen (restitutie, natura of een combinatie daarvan). Binnen de categorie naturapolissen bestaan polissen waarin sprake is van beperkende voorwaarden, zoals een beperktere keuze uit zorgaanbieders of een lagere vergoeding bij het gebruik van niet-gecontracteerde zorg. Dit worden ook wel “budgetpolissen” genoemd. In dit onderzoek is nagegaan of verzekerden, die kiezen voor een budgetpolis, weten wat de consequenties daarvan kunnen zijn. Het doel van dit onderzoek was om meer inzicht te krijgen in hoe bewust verzekerden voor een verzekering met beperkende voorwaarden kiezen, wat hun ervaringen met een dergelijke zorgverzekering zijn en of zij voldoende bekend zijn met de beperkende voorwaarden van hun polis. Voor dit onderzoek zijn twee groepen verzekerden benaderd met een online vragenlijst. De eerste groep is benaderd via twee zorgverzekeraars en bestond uit verzekerden die een polis met selectieve contractering van ziekenhuiszorg hebben (groep A). De andere groep bestaat uit leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg en betreft ook verzekerden met een polis met beperkende voorwaarden, maar hierbij kan er sprake zijn van ofwel een beperktere keuze van zorgaanbieders of een lagere vergoeding van ongecontracteerde zorg (groep B). Deze respondenten (groep B) hebben in de vragenlijst aangegeven welke polis zij hebben.
Gegevensverzameling