Afgesloten
2020

Beleving van de budgetpolis bij verzekerden, 2020

Duur: juni - sept 2020


Achtergrond

Elk jaar kunnen verzekerden kiezen of zij bij hun huidige zorgverzekeraar blijven, of dat zij overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Ze kunnen daarbij kiezen voor verschillende typen polissen. Eén van deze opties is een polis met beperkende voorwaarden, ook wel budgetpolis genoemd. Het is onbekend of verzekerden deze polis weloverwogen kiezen of zonder goed te weten wat de consequenties daarvan kunnen zijn.

Doel
We onderzoeken wat redenen van verzekerden zijn voor het kiezen van een budgetpolis, wat hun ervaringen zijn met deze polis en of zij bekend zijn met de beperkende voorwaarden van hun polis.

Methode
Voor het onderzoek stellen we een online vragenlijst op die wordt verstuurd door zorgverzekeraars aan verzekerden met een polis met beperkende voorwaarden. Daarnaast nemen we een aantal telefonische interviews af, om verdieping te krijgen op de resultaten van het vragenlijst onderzoek. Ook zetten we een online vragenlijst uit onder leden van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg.

Verwacht resultaat
Dit onderzoek levert inzicht in hoe bewust verzekerden voor een budgetpolis kiezen, wat hun ervaringen zijn en of zij voldoende bekend zijn met de beperkende voorwaarden van hun polis. Dit inzicht kan meegenomen worden in de beslissing of er maatregelen nodig zijn met betrekking tot het aanbod van budgetpolissen.