Publicatie

Publicatie datum

De meningen en ideeën van inwoners van Nederland over de bestrijding van het coronavirus in Nederland: verslag van zes online bijeenkomsten

Kemper, S., Kamga, S., Holst, L., Belfroid, E., Kupper, F., Brabers, A., Jong, J. de. De meningen en ideeën van inwoners van Nederland over de bestrijding van het coronavirus in Nederland: verslag van zes online bijeenkomsten Utrecht: Nivel, 2020. 24 p.
Download de PDF
In juni 2020 is een onderzoek uitgevoerd door het Nivel in samenwerking met het RIVM naar de ideeën en meningen van inwoners in Nederland over de bestrijding van het coronavirus. Hieruit bleek onder andere dat burgers zich begin juni op verschillende manieren betrokken voelden bij het omgaan met de corona-uitbraak. Daarnaast kwam naar voren dat het voor burgers onduidelijk is welke rollen en taken de betrokken organisaties en partijen hebben bij de bestrijding van het coronavirus.

-Gevoel van betrokkenheid bij het omgaan met de corona-uitbraak
De manier waarop de uitbraak wordt bestreden, heeft direct invloed op alle inwoners in Nederland. Burgers voelden zich begin juni op verschillende manieren betrokken bij het omgaan met de corona-uitbraak. Het gevoel van betrokkenheid kwam voornamelijk naar voren door het uitvoeren van maatregelen en het nadenken over deze maatregelen in bijvoorbeeld de werksfeer. Daarentegen voelden burgers zich niet direct betrokken bij de besluitvorming over hoe er wordt omgegaan met de corona-uitbraak in Nederland. Hierin zagen zij ruimte voor verandering, met name in een later stadium van de uitbraak.

-Betrokken organisaties en partijen bij de bestrijding van het coronavirus
De bestrijding vereist samenwerking tussen de overheid en verschillende organisaties. Zij moeten samen beslissingen maken over de aanpak gedurende deze pandemie. Burgers waren begin juni in staat om een aantal organisaties en partijen te benoemen die een rol speelden in de bestrijding van het coronavirus. Wel was er onduidelijkheid over de rollen en taken die deze betrokken organisaties en partijen hebben in de coronabestrijding. Het is de vraag in hoeverre burgers deze onduidelijkheid erg vinden. Er heerst onder burgers enerzijds vertrouwen in de besluitvorming van experts, en anderzijds ook behoefte aan duidelijkere communicatie en inzicht in de redenering achter bepaalde beslissingen van de betrokken organisaties en partijen.

-Over het onderzoek
Deze bevindingen, en ook andere, kwamen naar voren uit zes online videobijeenkomsten die het RIVM in samenwerking met het Nivel heeft gehouden onder leden van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg. In totaal hebben er 31 panelleden deelgenomen aan de videobijeenkomsten, die plaatsvonden tussen 4 en 10 juni 2020.

-RIVM verkent ideeën en meningen van inwoners in Nederland over de bestrijding van het coronavirus
Met het onderzoek wil het RIVM inzicht krijgen in de meningen en ideeën van inwoners van Nederland over de bestrijding van het coronavirus in Nederland. Het is voor het RIVM van belang om een beeld te krijgen van hoe de inwoners van Nederland hier tegen aan kijken. Het houden van online videobijeenkomsten was een eerste stap in het verkennen van de ideeën en meningen van burgers over de bestrijding van het coronavirus. Op basis van deze resultaten kan er vervolgonderzoek worden gedaan. Zo kan er bijvoorbeeld worden onderzocht bij welke onderwerpen burgers betrokken kunnen en willen worden bij een uitbraak, en wat het effect is van de onduidelijkheden in de samenwerkingsstructuren van de uitbraakbestrijding in Nederland op het draagvlak voor de genomen beslissingen tijdens de uitbraak.
Gegevensverzameling