Publicatie

Publicatie datum

De psychosociale impact van de gaswinningsproblematiek op bewoners in 2023: Gronings perspectief fase 4.

Kanis, B., D'Amore, C., Molen, J. van der, Berends, S., Rozema, M., Scherpenzeel, A., Scheffelaar, J., Boendermaker, M., Dückers, M. De psychosociale impact van de gaswinningsproblematiek op bewoners in 2023: Gronings perspectief fase 4. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, 2024. 108 p.
Download de PDF
Al jarenlang heeft de gaswinningsproblematiek een ingrijpende invloed op de levens van duizenden bewoners van provincie Groningen die dagelijks met de gevolgen worden geconfronteerd. Sinds 2016 maakt onderzoeksgroep Gronings Perspectief de verreikende gevolgen van de gaswinning voor de veiligheid, gezondheid en het vertrouwen van bewoners in overheden, instanties en de toekomst inzichtelijk. Het doel van Gronings Perspectief is om het maatschappelijk belang te dienen door middel van onafhankelijk onderzoek naar de psychosociale impact van de gaswinningsproblematiek op bewoners.

Dit rapport bevat de resultaten van de eerste twee metingen van de vierde fase van Gronings Perspectief in 2023. Het was een jaar met belangrijke ontwikkelingen. Na de publicatie van het eindrapport van de “Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen” begin 2023 houden de bevindingen en de opvolging daarvan – deels uitgewerkt in de kamerbrief Nij begun - de gemoederen bezig. Hoewel de conclusies van de parlementaire enquête en de reactie van de Tweede Kamer overwegend positief worden ontvangen, blijven bewoners in afwachting hoe de aanbevelingen worden opgepakt.

Groningers worden nog steeds geconfronteerd met knelpunten in het herstel en de versterking van woningen en onzekerheid over de toekomst van de gaswinning. Deze context, waarbinnen de metingen in dit rapport zijn uitgevoerd, blijft er een waarin burgers, zowel in Groningen als landelijk, de politiek wantrouwen en verandering zoeken. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in november 2023 verruilen kiezers de traditionele middenpartijen voor de PVV en nieuwe partijen zoals NSC en BBB. In dit rapport besteden we daarom, naast de vaste onderwerpen zoals gezondheid en ervaren veiligheid, ook aandacht aan maatschappelijke ontwikkelingen en politiek vertrouwen.