Publicatie

Publicatie datum

De psychosociale impact van schade en versterking: stand van zaken 2021.

Stroebe, K., Kanis, B., Boendermaker, M., Jong, M. de, Dückers, M. De psychosociale impact van schade en versterking: stand van zaken 2021. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, 2022.
Lees online
Dit is het eerste rapport van Gronings Perspectief fase 3.Š Gronings Perspectief is een meerjarig onderzoek naar gezondheid, veiligheidsbeleving en toekomstperspectief van bewoners in alle Groninger gemeentenŠ. Dit rapport bevat de resultaten van de meest recente metingen die onderzoeksgroep Gronings Perspectief heeft uitgevoerd om de gevolgen van de gaswinning onder bewoners te blijven volgen.Š Daarbij ligt een nadruk op de gevolgen van het hebben van schade voor gezondheid en welbevinden, veiligheidspercepties en vertrouwen.Š Naast het inzichtelijk maken van ontwikkelingen in deze kernindicatoren‘ sinds 2016, bevat deze rapportage een aantal nieuwe onderdelenŠ Van belang zijn de analyses waarin we dieper ingaan op de gevolgen van de versterkingsoperatie, gebruikmakend van gegevens van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG).Š Daarnaast hebben we verder verkend in hoeverre 'gedoe'‘ impact heeft op gezondheid, welzijn, veiligheid en risicopercepties van bewonersŠ Met gedoe‘ bedoelen we de procedures die vanuit overheden en instanties worden ontworpen en uitgevoerd om tot versterking en schadeherstel te komen.Š De procedures en de wijze waarop ze in de praktijk uitgevoerd worden leveren stress en onrust opŠ In deze rapportage gaan we daar dieper op inŠ. Gedoe wordt daarbij geschaard onder de indirecte‘ gevolgen van de gaswinningsproblematiek.Š Ook brengen we in kaart
wat bewoners zelf aangeven dat hen kwetsbaar maakt en welke aandachtspunten zij zien wanneer het gaat om 'herstel‘Š'.