Publicatie

Publicatie datum

De relatie tussen huisarts en zorgverzekeraar: de meningen van huisartsen ten aanzien van hun werk, de relatie met en het vertrouwen in zorgverzekeraars in het algemeen en Achmea Zorg & Gezondheid in het bijzonder.

Masman, W., Verheij, R., Jong, J. de. De relatie tussen huisarts en zorgverzekeraar: de meningen van huisartsen ten aanzien van hun werk, de relatie met en het vertrouwen in zorgverzekeraars in het algemeen en Achmea Zorg & Gezondheid in het bijzonder. Utrecht: NIVEL, 2012. 57 p.
Download de PDF
Doel van dit onderzoek was om meer zicht te krijgen op de meningen van huisartsen ten aanzien van hun werk, de relatie met zorgverzekeraars en het vertrouwen in zorgverzekeraars. Meer specifiek ging het in dit onderzoek om de relatie van huisartsen met zorgverzekeraar Achmea en met relatiemanagers van deze zorgverzekeraar.