Publicatie

Publicatie datum

De Transparantiemonitor 2018: Op weg naar nieuwe invullingen van transparantie.

Boer, D. de, Bos, N., Springvloet, L., Jong, J. de, Friele, R. De Transparantiemonitor 2018: Op weg naar nieuwe invullingen van transparantie. Utrecht: Nivel, 2019. 37 p.
Download de PDF
De publicatie maakt deel uit van de reeks publicaties binnen het eerste jaar (2018) van het meerjarige project De Transparantiemonitor (2018-2022).

Het is duidelijk dat de traditionele definitie van transparantie in de zorg “…. de beschikbaarheid en vergelijkbaarheid van informatie over de kwaliteit van zorgaanbieders ….” geen recht meer doet aan de huidige realiteit die veel nadruk legt op de bruikbaarheid van informatie en ook op informatie over gezondheid en behandelingen. Het lijkt erop dat de komende jaren vanuit deze bredere opvatting wordt voorgebouwd:
- Samen beslissen speelt daar weer een belangrijke rol
- Het beschikbaar maken en gebruiken van informatie voor samen beslissen zal daarmee ook de komende jaren een aandachtspunt blijven.
- Daarnaast is een belangrijk speerpunt binnen dit programma dat de organisatie en financiering van zorg zich meer moet richten op de uitkomsten.

Overkoepelende project: De Transparantiemonitor 2018-2022
Dit onderzoek is gedaan binnen het onderzoeksproject De Transparantiemonitor 2018-2022. Dit meerjarige project van het Nivel houdt zich bezig met de vraag hoe transparantie zich ontwikkelt in de zorg en wat dat oplevert. De verschillende onderzoeken die hiertoe worden, worden door het Nivel individueel gepubliceerd en – voorzien van een apart nieuwsbericht – op de Nivel-website geplaatst.