Nivel: Transparantie in de zorg verbreed: van informatie over zorgaanbieders naar informatie over effecten van behandelingen
Nieuws
15-07-2019

Transparantie in de zorg verbreed: van informatie over zorgaanbieders naar informatie over effecten van behandelingen (Transparantiemonitor 2018-2019)

Waar het bij transparantie in de zorg aanvankelijk ging over de beschikbaarheid van informatie over de kwaliteit van zorgaanbieders, gaat het tegenwoordig ook om informatie over de effecten van verschillende behandelingen. Daarnaast is de bruikbaarheid van informatie steeds belangrijker geworden, bijvoorbeeld bij gezamenlijke besluitvorming tussen arts en patiënt. Dit zijn de belangrijkste bevindingen na een jaar onderzoek binnen de Transparantiemonitor van het Nivel. 

Uit een peiling onder de algemene bevolking blijkt dat mensen aanzienlijk vaker zoeken naar informatie over gezondheidsklachten en aandoeningen: 60% van de mensen zocht hiernaar. Daarnaast gaf 37% van aan te hebben gezocht naar behandelingen en 17% naar informatie over zorgaanbieders. De overgrote meerderheid van hen geeft bovendien aan dat zij geholpen waren met wat zij vonden. Nivel-onderzoeker Dolf de Boer: ‘Een paar jaar geleden ging het bij transparantie in de zorg vooral over het benchmarken van zorgaanbieders. Nog steeds is dat de belangrijkste associatie van veel mensen, maar inmiddels is transparantie in de zorg veel meer dan dat.’

Hulpmiddelen voor transparantie steeds breder gebruikt
Binnen de Transparantiemonitor van het Nivel zijn verschillende aansprekende initiatieven onderzocht om de zorg transparant te maken. Interessant is te bekijken hoe deze initiatieven hun reikwijdte hebben vergroot. We zien bijvoorbeeld dat Thuisarts.nl voorheen gericht was op huisartspatiënten (eerstelijn), maar dat er inmiddels steeds meer informatie is te vinden voor ziekenhuispatiënten (tweedelijn). Andersom zien we dat ‘de 3 goede vragen’ in eerste instantie gericht waren op gezamenlijke besluitvorming in de tweedelijn en nu ook in de eerstelijn goed bruikbaar blijken. 

Inbedding transparantie-initiatieven in zorg essentieel
De informatie wordt bovendien anders en beter ingebed in de zorg en raakt daarmee sterker verankerd. Zo wordt in samenwerking met ziekenhuizen gewerkt aan automatische uitnodigingen voor patiënten om hun ervaringen te delen op ZorgkaartNederland als zij in het ziekenhuis zijn geweest. En vanuit kwaliteitsregistraties zoals DICA, wordt gekeken of de informatie daaruit ook toepasbaar kan worden gemaakt voor samen beslissen. De Boer: ‘Het is heel belangrijk dat initiatieven om de zorg transparant te maken niet op zichzelf blijven staan, maar geïntegreerd raken in de totale zorg. Pas dan kan het geheel meer worden dan de som der delen. In de Transparantiemonitor zien we dat al deels gebeuren. De komende jaren willen we kijken hoe zich dat verder ontwikkelt.’

De Transparantiemonitor 2018-2022
De Transparantiemonitor van het Nivel is een meerjarig project dat zich richt op de vraag hoe transparantie zich ontwikkelt in de zorg en wat dat oplevert. De verschillende onderzoeken die hiertoe in 2018 zijn gedaan, worden door het Nivel apart gepubliceerd en – voorzien van een apart nieuwsbericht – op de Nivel-website geplaatst.
In Dossier Transparantiemonitor vindt u alle publicaties en andere informatie van het Nivel over dit onderwerp bij elkaar.
 

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.