Publicatie

Publicatie datum

De Transparantiemonitor 2019/2020. De betekenis van transparantie voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Rolink, M., Springvloet, L., Bos, N., Jong, J. de, Friele, R., Rademakers, J. De Transparantiemonitor 2019/2020. De betekenis van transparantie voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Utrecht: Nivel, 2020. 43 p.
Download de PDF
De publicatie maakt deel uit van de reeks publicaties binnen het tweede jaar (2019-2020) van het meerjarige project De Transparantiemonitor (2018-2022).

Conclusie rapport
Gezondheidsvaardigheden is een belangrijk thema in de context van transparantie in de zorg en staat stevig op de agenda in onderzoek, ontwikkeling en beleid. Dat is ook nodig omdat veel initiatieven om de zorg transparant te maken nog niet goed aansluiten bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden terwijl bijna 30% van de Nederlandse volwassenen tot deze doelgroep behoort. De zorgverlener is bij uitstek in de positie om deze groep patiënten goed te informeren en te wijzen op nuttige informatiebronnen, maar herkent de doelgroep niet altijd goed. Mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden vanaf het allereerste begin betrekken bij het ontwikkelen van informatie en transparantie is essentieel om deze doelgroep zo goed mogelijk te bereiken met initiatieven om de zorg transparant te maken.

Tweede jaar van De Transparantiemonitor (2019-2020)
In 2019 hebben patiënten en artsen (huisartsen en medisch specialisten) een vragenlijst ingevuld over verschillende aspecten van transparantie in de zorg, waaronder ‘samen beslissen’ over een behandeling. Hieruit zijn verschillende publicaties voortgekomen, waaronder deze publicatie.

Overkoepelende project: De Transparantiemonitor 2018-2022
Dit onderzoek is gedaan binnen het onderzoeksproject De Transparantiemonitor 2018-2022. Dit meerjarige project van het Nivel houdt zich bezig met de vraag hoe transparantie zich ontwikkelt in de zorg en wat dat oplevert. De verschillende onderzoeken die hiertoe worden, worden door het Nivel individueel gepubliceerd en – voorzien van een apart nieuwsbericht – op de Nivel-website geplaatst.

Terugblik: eerste jaar van De Transparantiemonitor (2018)
Waar het bij transparantie in de zorg aanvankelijk ging over de beschikbaarheid van informatie over de kwaliteit van zorgaanbieders, gaat het in 2018 ook om informatie over de effecten van verschillende behandelingen. Daarnaast is de bruikbaarheid van informatie steeds belangrijker geworden, bijvoorbeeld bij gezamenlijke besluitvorming tussen arts en patiënt. Dit zijn de belangrijkste bevindingen na een jaar onderzoek binnen de Transparantiemonitor van het Nivel.