Publicatie

Publicatie datum

De Transparantiemonitor 2019/2020. Het artsenperspectief op transparantie in de zorg: een vragenlijstonderzoek onder huisartsen en medisch specialisten.

Springvloet, L., Bos, N., Jong, J. de, Friele, R., Boer, D. de. De Transparantiemonitor 2019/2020. Het artsenperspectief op transparantie in de zorg: een vragenlijstonderzoek onder huisartsen en medisch specialisten. Utrecht: Nivel, 2020. 52 p.
Download de PDF
De publicatie maakt deel uit van de reeks publicaties binnen het tweede jaar (2019-2020) van het meerjarige project De Transparantiemonitor (2018-2022).

Dit rapport beschrijft de resultaten van een vragenlijstonderzoek onder huisartsen en medisch specialisten. In oktober/november 2019 ontving een steekproef van 10.000 medisch specialisten en 8515 huisartsen een vragenlijst over transparantie in de zorg. Allen waren lid van de VvAA een vereniging die medici, paramedici en studenten voor die beroepen bijstaat met onder andere financieel, bedrijfskundig en juridisch advies, verzekeringen en opleidingen. In totaal hebben 265 huisartsen en 269 medisch specialisten de vragenlijst ingevuld.

Tweede jaar van De Transparantiemonitor (2019-2020)
In 2019 hebben patiënten en artsen (huisartsen en medisch specialisten) een vragenlijst ingevuld over verschillende aspecten van transparantie in de zorg, waaronder ‘samen beslissen’ over een behandeling. Hieruit zijn verschillende publicaties voortgekomen, waaronder deze publicatie.

Overkoepelende project: De Transparantiemonitor 2018-2022
Dit onderzoek is gedaan binnen het onderzoeksproject De Transparantiemonitor 2018-2022. Dit meerjarige project van het Nivel houdt zich bezig met de vraag hoe transparantie zich ontwikkelt in de zorg en wat dat oplevert. De verschillende onderzoeken die hiertoe worden, worden door het Nivel individueel gepubliceerd en – voorzien van een apart nieuwsbericht – op de Nivel-website geplaatst.

Terugblik: eerste jaar van De Transparantiemonitor (2018)
Waar het bij transparantie in de zorg aanvankelijk ging over de beschikbaarheid van informatie over de kwaliteit van zorgaanbieders, gaat het in 2018 ook om informatie over de effecten van verschillende behandelingen. Daarnaast is de bruikbaarheid van informatie steeds belangrijker geworden, bijvoorbeeld bij gezamenlijke besluitvorming tussen arts en patiënt. Dit zijn de belangrijkste bevindingen na een jaar onderzoek binnen de Transparantiemonitor van het Nivel.