Transparantiemonitor 2019/2020: Artsen staan open voor transparantie
Nieuws
10-06-2020

Artsen staan open voor transparantie (Transparantiemonitor 2019/2020)

Artsen staan overwegend positief tegenover verschillende initiatieven die er zijn om de zorg transparant te maken. Denk aan het invoeren van kwaliteitsregistraties van zorgaanbieders en van patiëntenportalen om de zorginformatie die er is voor de patiënt zelf toegankelijk maken, of aan de online informatievoorziening over aandoeningen en behandelingen en de inzet van gezamenlijke besluitvorming. Sommige aspecten van transparantie kunnen duidelijk op meer draagvlak rekenen dan andere en er zijn accentverschillen tussen huisartsen en medisch specialisten. Dit blijkt uit onderzoek met de Transparantiemonitor van het Nivel.

Artsen voorstander van online informatiebronnen over aandoeningen en behandelingen
De afgelopen jaren is onder de vlag van transparantie hard gewerkt aan informatie over aandoeningen en behandelingen en het gebruik van die informatie voor samen beslissen. Deze initiatieven kunnen op veel draagvlak rekenen onder artsen. Zo vindt meer dan 80% van de artsen het prettig dat patiënten informatie over hun klachten opzoeken voorafgaand aan een consult en verwijzen veel artsen patiënten actief naar de informatiebronnen. Ook geeft meer dan 90% van de artsen aan dat samen beslissen bijdraagt aan de best passende zorg.

Artsen positief over leveren informatie over zorgaanbieders ondanks ervaren registratielast
Als het gaat om informatie over kwaliteit van zorgaanbieders en zorgverleners, zijn artsen ook overwegend positief, al spelen administratieve lasten van de kwaliteitsregistraties die daarvoor nodig zijn wel een rol. De overgrote meerderheid vindt dat kwaliteitsregistraties bijdragen aan registratielast en een nipte meerderheid vindt de meerwaarde van kwaliteitsregistraties opwegen tegen die registratielast. Daarnaast verwijzen artsen hun patiënten zelden door naar informatiebronnen over de kwaliteit van zorgaanbieders en zorgverleners, zoals bijvoorbeeld ZorgkaartNederland.nl.

Huisartsen en medisch specialisten zetten beschikbare informatiebronnen verschillend in
De resultaten voor huisartsen en medisch specialisten wijzen over het algemeen in dezelfde richting. Wel zien we duidelijke accentverschillen. Specialisten zijn vaker positief over patiëntenportalen, samen beslissen en het delen van gegevens over kwaliteit van zorg. Huisartsen verwijzen hun patiënten vaker naar Thuisarts.nl.

Quote Dolf de Boer

Het onderzoek
Voor het onderzoek, dat is uitgevoerd in samenwerking met de VvAA ontvingen 10.000 medisch specialisten en 8515 huisartsen een vragenlijst over hun ervaringen met en meningen over transparantie in de zorg. In totaal hebben 265 huisartsen en 269 medisch specialisten de vragenlijst ingevuld. De respons is daarmee laag en de representativiteit van de gegevens een beperking.

Transparantiemonitor 2018-2022 van het Nivel
Het onderzoek naar de transparantie in de zorg maakt deel uit de Transparantiemonitor 2019-2022 van het Nivel, dat zich richt op de vraag hoe transparantie zich ontwikkelt in de zorg en wat dat oplevert.
In Dossier Transparantiemonitor vindt u alle publicaties en andere informatie van het Nivel over dit onderwerp bij elkaar.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.