Publicatie

Publicatie datum

De Transparantiemonitor 2019/2020. Het burgerperspectief op informatie over gezondheid: een vragenlijstonderzoek onder zorggebruikers.

Bos, N., Springvloet, L., Jong, J. de, Rademakers, J., Friele, R., Boer, D. de. De Transparantiemonitor 2019/2020. Het burgerperspectief op informatie over gezondheid: een vragenlijstonderzoek onder zorggebruikers. Utrecht: Nivel, 2020. 57 p.
Download de PDF
Deze publicatie maakt deel uit van de reeks publicaties binnen het tweede jaar (2019-2020) van het meerjarige project De Transparantiemonitor (2018-2022).

Dit deelrapport is een gaat in op de vraag hoe zorggebruikers informatie over gezondheid zoeken, vinden en gebruiken en of zij door de informatie ondersteund worden bij het vinden van de best passende zorg.
Initiatieven die raakvlakken hebben met transparantie in de zorg en ontwikkeld zijn voor zorggebruikers, zoals Thuisarts.nl en Zorgkaart Nederland, zijn in het kader van de doelstelling van dit deelrapport belangrijk om uit te lichten.

De Transparantiemonitor 2019-2020
Het rapport beschrijft de resultaten van een vragenlijstonderzoek onder zorggebruikers. De inhoud van de vragenlijst was vergelijkbaar met de vragenlijst uit het eerste jaar van de Transparantiemonitor (2018). In het najaar van 2019 ontving een steekproef van 1.500 zorggebruikers een vragenlijst over informatie over gezondheid. Het rapport is gebaseerd op de resultaten van 713 respondenten.

Overkoepelende project De Transparantiemonitor 2018-2022
De Transparantiemonitor van het Nivel is een meerjarig project dat zich richt op de vraag hoe transparantie zich ontwikkelt in de zorg en wat dat oplevert. De verschillende onderzoeken die hiertoe sinds 2018 zijn gedaan, worden door het Nivel apart gepubliceerd en – voorzien van een apart nieuwsbericht – op de Nivel-website geplaatst.

Terugblik: eerste jaar van De Transparantiemonitor (2018)
Waar het bij transparantie in de zorg aanvankelijk ging over de beschikbaarheid van informatie over de kwaliteit van zorgaanbieders, gaat het in 2018 ook om informatie over de effecten van verschillende behandelingen. Daarnaast is de bruikbaarheid van informatie steeds belangrijker geworden, bijvoorbeeld bij gezamenlijke besluitvorming tussen arts en patiënt. Dit zijn de belangrijkste bevindingen na een jaar onderzoek binnen de Transparantiemonitor van het Nivel.
Gegevensverzameling