Publicatie

Publicatie datum

De Transparantiemonitor 2021/2022: de best passende zorg voor patiënten.

Zagt, A., Bos, N., Springvloet, L., Doorduijn, A., Friele, R., Jong, J. de, Boer, D. de. De Transparantiemonitor 2021/2022: de best passende zorg voor patiënten. Utrecht: Nivel, 2022. 27 p.
Download de PDF
De Transparantiemonitor 2021/2022

Dit rapport is onderdeel van de Transparantiemonitor waarin sinds 2018 jaarlijks wordt onderzocht hoe transparantie van zorg zich ontwikkelt en hoe dat bijdraagt aan de best passende zorg voor patiënten. Voor patiënten heeft transparantie met name betrekking op informatie over gezondheidsklachten en aandoeningen, behandelingen en zorgaanbieders. Deze informatie kan bijdragen aan het komen tot de best passende zorg.
Gegevensverzameling