Publicatie

Publicatie datum

De Transparantiemonitor 2021/2022: transparantie in de langdurige zorg.

Doorduijn, A., Zagt, A., Springvloet, L., Jong, J. de, Friele, R., Boer, D. de, Bos, N. De Transparantiemonitor 2021/2022: transparantie in de langdurige zorg. Utrecht: Nivel, 2022. 26 p.
Download de PDF
Dit rapport is onderdeel van de Transparantiemonitor waarin jaarlijks wordt onderzocht hoe transparantie van zorg zich ontwikkelt en hoe dat bijdraagt aan de best passende zorg voor patiënten. Dit rapport beschrijft een verkenning van transparantie binnen de langdurige gehandicaptenzorg en verpleeghuiszorg op basis van literatuur en interviews.

De langdurige zorg is een sector waar cliënten niet alleen terecht komen voor het ontvangen van zorg, maar ook voor ondersteuning bij de handelingen van het dagelijks leven. De kwaliteit van zorg moet ondersteunend zijn aan een betekenisvol leven en kwaliteit van leven van de cliënt. Deze zorg en ondersteuning is vaak levenslang en levensbreed, met een grote variatie in de zorgvraag van de cliënten gezien de diversiteit binnen de doelgroep.
Gegevensverzameling