Publicatie

Publicatie datum

De Transparantiemonitor 2021/2022. Zorggebruikers weten in toenemende mate dat ze toegang hebben tot eigen medische gegevens.

Zagt, A., Bos, N., Springvloet, L., Doorduijn, A., Friele, R., Jong, J. de, Boer, D. de. De Transparantiemonitor 2021/2022. Zorggebruikers weten in toenemende mate dat ze toegang hebben tot eigen medische gegevens. Utrecht: Nivel, 2022. 10 p.
Download de PDF
Serie: De Transparantiemonitor 2021/2022

Toegang tot en gebruik van eigen medische gegevens door zorggebruikers (2021):
- In totaal hebben 793 zorggebruikers (respons = 53%) de vragenlijst ingevuld.
- In 2021 gaf de helft van de zorggebruikers aan toegang te hebben tot eigen medische
gegevens via internet. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2018.
- Iets meer dan de helft van de zorggebruikers met toegang tot eigen medische gegevens via
internet maakte in 2021 gebruik van deze toegang.
- Overgrote meerderheid aan wie toestemming is gevraagd voor het delen van eigen medische
gegevens met anderen gaf toestemming, met name om zorg voor zichzelf te verbeteren.
Gegevensverzameling