Publicatie

Publicatie datum

De validiteit van COMPaZ: een vergelijking tussen een Nederlandse en Amerikaanse vragenlijst naar patiëntveiligheidscultuur in ziekenhuizen.

Smits, M., Christiaans-Dingelhoff, I., Wagner, C., Wal, G. van der, Groenewegen, P. De validiteit van COMPaZ: een vergelijking tussen een Nederlandse en Amerikaanse vragenlijst naar patiëntveiligheidscultuur in ziekenhuizen. TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 2007, 85(2), 105-114
Download de PDF
Doel: Bestuderen van de onderliggende dimensies en psychometrische eigenschappen van een vragenlijst ter meting van de patieëntveiligheidscultuur in Nederlandse ziekenhuizen (COMPaZ) en een vergelijking met de originele vragenlijst, ontwikkeld voor ziekenhuizen in de Verenigde Staten. Design: Bevestigende factoranalyse is uitgevoerd om de toepasbaarheid van de factorstructuur van de Amerikaanse vragenlijst op de Nederlandse data te bepalen. Exploratieve factoranalyse is uitgevoerd om te onderzoeken of de items andere factoren vormen in de Nederlandse situatie. Bovendien zijn aanvullende psychometrische analyses uitgevoerd en is de lijst tijdens groepsgesprekken met respondenten geëvalueerd. Respondenten: De vragenlijst is ingevuld door 583 medewerkers van vier perifere, drie topklinische ziekenhuizen en een universitair medisch centrum in Nederland. Resultaten: De bevestigende factoranalyse, uitgaande van het 12-factoren model van de originele lijst, resulteerde in enkele lage betrouwbaarheidsscores. Met exploratieve factoranalyse werden elf factoren getrokken met acceptabele betrouwbaarheidsscores en een goede constructvaliditeit. De samenstelling van de factoren week weinig af van die van de originele lijst. Enkele items zijn verschoven naar een andere factor en twee factoren bleken te combineren tot één dimensie met zes items. Alle andere dimensies bestonden uit twee tot vijf items. Conclusie: De validiteit en betrouwbaarheid van COMPaZ is goed als gekozen wordt voor een andere factorstructuur (11-factoren model) dan de structuur met twaalf dimensies die door de Agency for Healthcare Research and Quality werd voorgesteld. Twee items worden uit de lijst verwijderd en de bewoording van één item wordt aangepast. (aut. ref.)