Nivel-ziekenhuis-dossier-800px
Nieuws
24-07-2018

Met de COMPaZ-vragenlijst naar betere patiëntveiligheid in uw ziekenhuis

Voor een ziekenhuis is het lastig om zelf inzicht te krijgen in de veiligheidscultuur. Het Nivel kan hierbij helpen. Met de nieuwe tool COMPaZ, een digitale vragenlijst, kan het Nivel een geanonimiseerde veiligheidscultuurmeting voor u uitvoeren onder uw ziekenhuismedewerkers. Intern kunt u de resultaten inzetten bij het bespreken en verbeteren van de veiligheidscultuur. Extern kunt u deze gebruiken bij bijvoorbeeld (her)accreditatie-aanvragen en IGJ-gesprekken. Ook zijn de resultaten uitermate geschikt voor het maken van een vergelijking tussen de veiligheidscultuur in uw ziekenhuis en die in andere Nederlandse ziekenhuizen.

In veel ziekenhuizen is de cultuur de afgelopen jaren opener geworden. Elkaar aanspreken en van elkaar leren komt steeds vaker voor. Toch valt er vaak nog wat te winnen voordat er sprake is van een proactieve veiligheidscultuur. Op de landelijke cultuurladder heeft de veiligheidscultuur in ziekenhuizen of afdelingen zich ontwikkeld van reactief naar bureaucratisch en soms naar proactief.

Wat levert de COMPaZ-cultuurmeting u op?
De resultaten van de COMPaZ-cultuurmeting kunt u op verschillende manieren gebruiken: voor het bespreekbaar maken van de veiligheidscultuur in uw ziekenhuis; voor het verkrijgen van inzicht in de cultuurladder; voor het uitvoeren van (her)accreditaties; voor gesprekken met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ); voor het vergelijken van de veiligheidscultuur van uw ziekenhuis met die van andere Nederlandse ziekenhuizen.

Hoe werkt de tool COMPaZ?
Samen met uw ziekenhuis zet het Nivel de COMPaZ-cultuurmeting uit. De online vragenlijst stemmen we eerst met u af en zetten we op maat uit, met de afdelingsnamen en functies die uw ziekenhuis kent. De resultaten bieden we geanonimiseerd aan in een rapport, waarin ze zowel ziekenhuisbreed als per afdeling worden gepresenteerd. Het rapport bevat aanbevelingen voor de praktijk én een benchmark met andere Nederlandse ziekenhuizen. Het Nivel verzorgt bovendien een presentatie van de resultaten van de cultuurmeting aan uw ziekenhuismedewerkers.

Digitale COMPaZ-vragenlijst
De COMPaZ-cultuurmeting bestaat uit een digitale vragenlijst van vijftig vragen die de veiligheidscultuur op elf dimensies meten. Voorbeelden van deze dimensies zijn: teamwork tussen en binnen afdelingen, het geven van feedback en het leren van fouten.

Nederlandse ziekenhuizen enthousiast!
De COMPaZ-cultuurmeting was onderdeel van het VMS-veiligheidsprogramma (2008-2012) en is sindsdien in de meeste Nederlandse ziekenhuizen gebruikt. Het Amsterdam Public Health research institute (APH), voorheen het EMGO+ Institute for Health and Care Research, en het Nivel hebben de Amerikaanse vragenlijst van de Agency for Healthcare Research and Quality gevalideerd voor Nederland (2006). In 2013 publiceerde het Nivel een rapport over de verbetering van de patiëntveiligheidscultuur in Nederlandse ziekenhuizen en in 2017 verscheen de Monitor Zorggerelateerde schade 2015/2016.

Meer weten?
Ga naar Tool COMPaZ op onze site of neem  contact op met Cordula Wagner.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.