Publicatie

Publicatie datum

De verwachte betekenis van eigen regie voor patiënten en transparantie van zorg binnen netwerkzorg. De Transparantiemonitor 2023

Zagt, A., Friele, R., Jong, J. de, Bos, N. De verwachte betekenis van eigen regie voor patiënten en transparantie van zorg binnen netwerkzorg. De Transparantiemonitor 2023 Utrecht: Nivel, 2023. 32 p.
Download de PDF
Netwerkvorming is ingegeven vanuit verbetering van kwaliteit van zorg en al een aantal jaren een beweging richting de toekomst. In het Integraal Zorgakkoord 2022 is eveneens aandacht voor netwerkzorg (netwerken waarbij zorgaanbieders samenwerken): om in de toekomst medisch specialistische zorg te kunnen (blijven) organiseren moeten zorgaanbieders onder andere meer in netwerken gaan samenwerken.

Vanuit het perspectief van de patiënt komt de vraag op, hoe netwerkzorg zich verhoudt tot het belang van transparantie voor patiënten en de achterliggende waarde van eigen regie voor patiënten. We namen negentien interviews af om inzicht te krijgen in:
1) wat patiëntenorganisaties en zorgaanbieders verstaan onder netwerkzorg
2) hoe zij aankijken tegen eigen regie van patiënten binnen netwerkzorg en
3) hoe zij aankijken tegen transparantie van zorg ten behoeve van het voeren van eigen regie door patiënten binnen netwerkzorg. In totaal spraken we met eenentwintig sleutelpersonen werkzaam voor verschillende patiëntenorganisaties en zorgaanbieders.

Uit de interviews bijkt dat sleutelpersonen werkzaam bij zorgaanbieders en patiëntenorganisaties op hoofdlijnen vergelijkbare verwachtingen hebben over de invulling van eigen regie voor patiënten en transparantie van zorg binnen netwerkzorg. Uit de interviews kwam niet terug dat over de vormgeving van transparantie in netwerkzorg gericht beleid is ontwikkeld, Daarnaast worden patiënten nauwelijks betrokken bij de vormgeving van netwerken.

Om transparantie in netwerkzorg verder vorm te geven zijn nog nadere antwoorden nodig op verschillende vragen. Bijvoorbeeld wat patiënten verstaan onder kwaliteit van zorg binnen netwerkzorg, welke factoren de door patiënten ervaren mate van eigen regie verklaren binnen netwerkzorg en welk doel transparantie van zorg moet gaan dienen binnen netwerkzorg. Antwoorden op dergelijke vragen kunnen richting geven aan beleid met als uitgangspunt behoud van eigen regie voor patiënten. Het is belangrijk om zowel bij de ontwikkeling van beleid als bij de toetsing van beleid het patiënten en het perspectief van patiënten actief te betrekken, zodat netwerkzorg aansluit bij de wensen en behoeften van patiënten.