Publicatie

Publicatie datum

De zorgverzekeraar als zorgadviseur.

Esch, T. van, Brabers, A., Kroneman, M., Jong, J. de. De zorgverzekeraar als zorgadviseur. Utrecht: NIVEL, 2018.
Download de PDF
Zorgverzekeraars hebben de mogelijkheid om verzekerden van zorgadvies te voorzien. Voorbeelden zijn het adviseren over de meest geschikte zorgaanbieder, wachtlijstbemiddeling, begeleiding bieden bij het regelen van zorg en het helpen bij de voorbereiding van een gesprek met een arts. Als onderdeel van de Monitor Overstapseizoen 2017-2018 heeft het Nivel onderzocht in hoeverre zorgverzekeraars en volmachten dergelijk zorgadvies verstrekken, en in hoeverre verzekerden op de hoogte zijn of hun zorgverzekeraar zorgadvies aanbiedt. (aut. ref.)