Publicatie

Publicatie datum

De zorgverzekeringsmarkt vraagt om vaardigheden van verzekerden waar niet iedereen in dezelfde mate over beschikt.

Verleun, A., Hoefman, R.J., Brabers, A.E.M., Jong, J.D. de. De zorgverzekeringsmarkt vraagt om vaardigheden van verzekerden waar niet iedereen in dezelfde mate over beschikt. www.nivel.nl: NIVEL, 2016.
Download de PDF
De polisvoorwaarden van de zorgverzekering zijn redelijk makkelijk te vinden maar moeilijk te begrijpen voor verzekerden, blijkt uit een onderzoek van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het NIVEL. Ruim de helft van de mensen geeft aan zorgverzekeringen vergelijken moeilijk te vinden, net als achterhalen welke zorgaanbieders vergoed worden. Ouderen (65+) en lager opgeleiden geven vaker aan moeite te hebben met de verschillende aspecten binnen de zorgverzekeringsmarkt dan jongere verzekerden (18-64 jaar) en hoger opgeleiden. Mensen die hun gezondheid als minder goed ervaren, geven ook vaker aan handelingen moeilijk te vinden. Dit is met het oog op de steeds complexer wordende polissen een belangrijk signaal, want dat maakt de polisvoorwaarden kennen en begrijpen steeds belangrijker. (aut. ref.)
Gegevensverzameling