Publicatie

Publicatie datum

Diabetes mellitus in Nederland. Prevalentie en incidentie: heden, verleden en toekomst.

Nielen, M., Poos, R., Korevaar, J. Diabetes mellitus in Nederland. Prevalentie en incidentie: heden, verleden en toekomst. Utrecht: Nivel, 2020. 16 p.
Download de PDF
- In 2019 waren er naar schatting ruim 1.1 miljoen patiënten met diabetes mellitus bekend in de Nederlandse huisartsenpraktijken (prevalentie): 109.100 (10%) patiënten met type 1 diabetes en 1.028.700 (90%) patiënten met type 2 diabetes. Beide typen diabetes komen vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.
- Sinds 2011 (5.700 per jaar) bleef het aantal nieuwe gevallen (incidentie) van type 1 diabetes vrij stabiel, maar zakte vanaf 2017 naar 3.400 per jaar in 2019. De incidentie van type 2 diabetes is de afgelopen 9 jaren gedaald van 83.900 (5,0 per 1.000 personen) naar 48.200 (2,8 per 1.000 personen) nieuwe gevallen per jaar in 2019. De sterkste daling heeft plaatsgevonden tussen 2011 en 2014.
- Puur op basis van de te verwachten demografische ontwikkeling van de Nederlandse populatie, ligt de incidentie van diabetes type 1 tot 2040 rond de 3.600 tot 3.800 nieuwe patiënten per jaar; bij type 2 diabetes zijn dat 117.000 tot 131.000 nieuwe patiënten per jaar. Volgens de prognose zal vooral het aantal type 2 diabetes patiënten stijgen: van 1,14 miljoen in 2025 naar 1,33 miljoen in 2040.
- De gemiddelde leeftijd waarop patiënten de diagnose diabetes worden gesteld is de laatste 9 jaar licht afgenomen: een (niet statistisch significante) daling van 37,5 jaar in 2011 naar 35,4 jaar in 2019 bij type 1 diabetes en van 62,9 jaar naar 60,6 jaar bij type 2 diabetes.